Skip links

Avadanlıqların Təmir/Baxım Prosesləri
Kursun məqsədİ:

Texniki təlim mərkəzi olaraq Azərbaycanda təmir/baxım sahəsində çalışan əməkdaşların bilik səviyyələrinin, peşakarlıqlarının artırılması üçün təşkil etdiyimiz Təmir Sisteminin Təşkili və İdarə olunması (Etibarlılıq, Əsaslı Təmir, Təmirdə “Lean” – mütəmadi inkişaf, təmir strategiyaları) təlimlərimizin məqsədini həm işçi, həm də müəssisə tərəfindən iki tərəfli qazanc anlayışı üzərində qurduğumuz üçün daha effektiv nəticələrə nail oluruq. İstənilən müəsisədə düzgün qurulmuş təmir sistemi müəsisədə təmir xərclərinin istehsal olunan məhsul və xidmətin maya dəyərində minimum enir.

Müəssisə üçün qazanclar:

1. Plansız sıradan çıxmaların sayının azaldılması və dolayısıyla xərcin azadılması

  • Sıradan çıxmaların qarşının alınması və proqnozlaşdırılması (sənayedən asılı olaraq 30-40 faizə qədər azalma)
  • Daha etibarlı və istənilən keyfiyyətdə daha az xərclərlə fəalliyyət göstərən avadanlıqlar
  • Sıradan Çıxma – Bərpa Et fəlsəfəsindən, Qarşısını Al – Proqnozlaşdır fəlsəfəsinə keçid
  • Hər bir sıradan çıxmanın səbəblərinin sistematik şəkildə araşdırılması (Pareto və Kritiklik Analizləri) və təkrar baş vermələrin qarşısının alınması

2. Ehtiyyat hissələrinin effektiv idarə edilməsi (İnventory Optimization)
3. Təhlükəsizliklə bağlı risklərin azadılması
4. Ətraf mühitlə bağlı ola biləcək risklərin azadılması
5. İşçi qüvvəsinin daha planlı şəkildə idarə edilməsi (məhsuldarlığın və effektivliyin artması)
6. İş saatlarından əlavə saatların azadılması

İşçi üçün qazanclar:

7. Daha təhlükəsiz və stresdən uzaq iş şəraiti
8. Daha yaxşı planlaşdırılmış həyat tərzi
9. Daha aydın vəzifə öhdəlikləri
10. Müdiriyyət tərəfindən daha çox təqdirə layiq görülmə

Kurs kİmlər üçün nəzərdə tutulub:

Mühəndislik və inşaat sahəsi ilə əlaqəli işlərdə dərəcə artırmaq, ixtisaslaşmaq və yaxud bu sahə üzrə fəaliyyət göstərən yerli və xarici şirkətlərdə karyera qurmaq istəyən şəxslər və mühəndislik sahəsi üzrə təhsil alan tələbələr kursda iştirak edə bilər.

Kursun müddətİ:

20 saat 

Kursun tədrİs dİlİ:

Azərbaycan dili və İngilis dili

Sertİfİkat:

Kursu müvəffəqiyyətlə bitirmiş iştirakçıya Yerli sertifikat təqdim edilir.

MÜRACİƏT ET

___

Təlimçi

    Return to top of page