Skip links

Korroziya Mühəndisliyi
Kursun məqsədİ:

Korroziya kursu zamanı əməkdaşlar daxili və xarici korroziya növləri, onlara nəzarət və mühafizəsinin əsas konsepsiyaları haqqında nəzəri və təcrübi biliklər mənimsəmək imkanı əldə edəcəklər. Korroziya kursunun əsas əhatəsi daxili və xarici korroziyanın müşahidə yolları və təcrid etmə strategiyası olub, bu proqramların yaradılması və idarə edilməsindən bəhs edən tədris modulları iştirakçılara daxili və xarici korroziya problemlərində atılmalı olan addımlarda yol göstərəcəkdir.

Kurs kİmlər üçün nəzərdə tutulub:

Neft-qaz və qeyri-neft sektorunda və Boru Mühəndisliyi və ya boru texnologiyaları ilə əlaqəli işlərdə dərəcə artırmaq, ixtisaslaşmaq və yaxud da bu sahədə işə qəbul olmaq istəyən şəxslər, mühəndislik sahəsi üzrə təhsil alan tələbələr biliklərini inkişaf etdirmək üçün kursa qoşula bilər.

Kursun müddətİ:

24 saat 

Kursun tədrİs dİlİ:

Azərbaycan dili, İngilis dili və Rus dili

Sertİfİkat:

Kursu müvəffəqiyyətlə bitirmiş iştirakçıya Yerli və ya Beynəlxalq sertifikat təqdim edilir.

MÜRACİƏT ET

Gülnur Bədəlova

Təlimçi
TƏHSİL - BDU
İŞ TƏCRÜBƏSİ - 6 il
  • Champion Technologies, BP
İŞLƏDİYİ LAYİHƏLƏR
  • SAP PS module implementation in oil-gas sector
  • Algeria, Salah Gas Corrosion Management Strategy
  • Tangguh, Indonesia, C02 modelling
  • Cathodic Protection Installation for Cofferdam
  • Corrosion Monitoring Campaign
  • Risk Based Assessment
SERTİFİKAT VƏ İXTİSASLAŞMA
  • NACE, CIP1, CP1, Advance Internal Corrosion in Pipelines

    Return to top of page