Skip links

Geologiya Mühəndisliyi
Kursun məqsədİ:

Geologiya Mühəndisliyi kursu zamanı əməkdaşlar neft-qaz yataqlarının geologiyasının əsas konsepsiyaları, axtarış kəşfiyyat işlərinin və quyularda aparılan kompleks geoloji geofiziki tədqiqatlar və neft-qaz yataqlarının geoloji modelləşdirilməsi və karbohidrogen ehtiyatları əsasında işlərin aparılması ardıcıllığı haqqında nəzəri və təcrübi biliklər mənimsəmək imkanı əldə edəcəklər.

Kurs kİmlər üçün nəzərdə tutulub:

Neft – qaz sənayesində və Geologiya Mühəndisliyi sahəsində və ya bu sahə ilə əlaqəli işlərdə dərəcə artırmaq, ixtisaslaşmaq və yaxud bu sahə üzrə fəaliyyət göstərən yerli və xarici şirkətlərdə karyera qurmaq istəyən şəxslər və mühəndislik sahəsi üzrə təhsil alan tələbələr kursda iştirak edə bilər. 

Kursun müddətİ:

30 saat 

Kursun tədrİs dİlİ:

Azərbaycan dili, İngilis dili 

Sertİfİkat:

Kursu müvəffəqiyyətlə bitirmiş iştirakçıya seçimindən aslı olaraq Yerli və ya Beynəlxalq sertifikat təqdim edilir.

MÜRACİƏT ET

Ceyhun Ələkbərli

Təlimçi
TƏHSİL :

ADNSU - Geologiya mühəndisliyi (bakalavr)

Fransa, Universite de Lorraine (magistratura)

İŞ TƏCRÜBƏSİ - 5 il
  • SOCAR, Geologiya və Geofizika idarəsi – Təcrübəçi Geofizik
  • LEMTA, Nancy, France – Intern Reservoir engineer
  • SOCAR, Azneft İB, Neft Daşları NQÇİ – Geoloq
SERTİFİKAT VƏ İXTİSASLAŞMA
  • MOOC online training – IFP, Paris, Fransa

    Return to top of page