Skip links

SƏTƏM Mütəxəssisi Hazırlıq Kursu
Kursun məqsədİ:

40 saatlıq təlim modulları yerli qanunvericiliyin və beynəlxalq standartların tələblərinə əsasən hazırlanmışdır və NEBOSH kursunun materiallarına istinad edilmişdir. Təlim kursu nəzəri və praktiki olaraq (ISO 9001:2015, ISO 14001:2004 və OHSAS 18001-2007 Occupational Health and Safety Management Systems (ISO 45001-2018) tələblərinə və standartlarına uyğun olaraq tədris edilir.

Kurs kİmlər üçün nəzərdə tutulub:

SƏTƏM sahəsində karyera qurmaq arzusunda olan və sıfırdan hazırlaşan bütün şəxslər üçün nəzərdə tutulub. Həmçinin Menecerlər, Supervayzerlər, Formenlər SƏTƏM sahəsindəki biliklərini inkişaf etdirmək üçün kursa qoşula bilər.

Kursun müddətİ:

40 saat

Kursun tədrİs dİlİ:

Azərbaycan dili və İngilis dili

TəlİM Modulları:
1. SƏTƏM İDARƏETMƏ SİSTEMİ NƏ ÜÇÜN VACİBDİR?
 • SƏTƏM-in tərkib hissələri və elementləri
 • SƏTƏM-in yerli və beynəlxalq hüquqi əsasları
 • SƏTƏM-in aspektləri, maarifləndirmə, təlimatlandırma
2. RİSK QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ NƏDİR VƏ NECƏ APARILIR?
 • Təhlükə və Risk nәdir?
 • Risk qiymәtlәndirilmәsi nәdir və necә aparılır?
 • Riskə nəzarət tədbirləri ierarxiyası hansılardır?
3. İŞ YERİNDƏKİ ÜMUMİ TƏHLÜKƏLƏRİN MÜƏYYƏN EDİLMƏSİ
 • Ümumi təhlükələrin növləri və nəzarət tədbirləri
 • Ümumi təhlükələrin müəyyən edilməsi metodları
4. XÜSUSİ TƏHLÜKƏLİ İŞLƏR
 • Hündürlükdə görülən işlər
 • Qapalı sahəyə giriş
 • Odlu işlər
 • Qazıntı işləri
 • Yük qaldırma əməliyyatları
5. HADİSƏLƏRİN TƏDQİQATI VƏ MƏRUZƏ EDİLMƏSİ
 • Hadisələrin növləri hansılardır?
 • Hadisələrin baş vermə səbəblərinin növləri hansılardır?
 • Hadisələrin araşdırılması və məruzə edilməsi
6. SƏTƏM PERFORMANSININ ÖLÇÜLMƏSİ
 • Aktiv və proaktiv SƏTƏM monitorinqi
 • SƏTƏM üzrə audit, auditin növləri və aparılması texnikası
7. ƏTRAF MÜHİTİN İDARƏ EDİLMƏSİ SİSTEMİ
 • Sənayenin ətraf mühitə təsiri və sənaye tullantılarının növləri
 • Sənaye tullantılarına nəzarət tədbirləri ierarxiyası
8. YANĞINLA MÜBARİZƏ
 • Yanğının kateqoriyaları
 • Yanğının yayılma növləri və yanğınla mübarizə
9. İLKİN TİBBİ YARDIM

Rəşad Bəkdəmirli

Təlimçi
TƏHSİL - ADİU (2005-2009) - (bakalavr)
İŞ TƏCRÜBƏSİ - 6 il
 • NORM ASC – SƏTƏM üzrə Mütəxəssis (Hal-hazırda)
 • TEC – SƏTƏM üzrə Təlimçi (Hal-hazırda)
 • IST Services MMC – SƏTƏM üzrə Baş Təlimçi
 • Sebra Group MMC – SƏTƏM üzrə Təlimçi
 • Sahil Transport və Tikinti MMC – SƏTƏM üzrə Təlimçi
 • British Embassy Baku – SƏTƏM və Mühafizə üzrə Məsləhətçi (Səviyyə A1)
SERTİFİKAT VƏ İXTİSASLAŞMA
 • Intertek Moody International: OHSAS 18001 Peşə Sağlamlığı və Təhlükəsizliyi üzrə İdaəetmə Sistemi – Daxili Auditor
 • Intertek Moody International: ISO 9001:2015 Keyfiyyət İdarəetmə Sistemi – Daxili Auditor
 • Intertek Moody International: ISO 14001 Ətraf Mühitin İdarəetmə Sistemi – Daxili Auditor
 • TÇMB (Türkiyə) Ekoloji Aspektlər və Təsirlər (ISO 14001)
 • TÇMB (Türkiyə) Ekoloji Risk Qiymətləndirilməsi (ISO 14001)
 • TÇMB (Türkiyə) Proses Təhlükəsizliyi və Təhlükəsiz Siklon Əməliyyatları
 • Peşə Sağlamlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutu (UK) – IOSH Təhlükəsiz İdarəetmə 5.0
 • IST Services – Hündürlükdə görülən işlərin təhlükəsizliyi və Xilasetmə / Səviyyə 2
 • Briggs Marine – Yanğın Təhlükəsizliyi və Yanğınla Mübarizə Təlimi
 • Doktor Həlimə Qəmərlinskaya – Effektiv Kommunikasiya və Prezentasiya Bacarıqları Təlimi
 • HED Akademiyası – Təhlükəsiz Sürücülük Bacarıqları
 • SOS International – İlk Yardım səviyyə 1/2 (AED və CPR)
 • AMOS – Forklift Təhlükəsizliyi, İlk Yardım, Ofis Təhlükəsizliyi və Erqonomika, Əl ilə yük daşıma, Hündürlükdəki İşlərin Təhlükəsizliyi və Xilasetmə, Qapalı Sahənin Təhlükəsizliyi və Xilasetmə, Skaffold Təhlükəsizliyi və İnspeksiya, Risk Qiymətləndirməsi, Siqnalçı və İlməkçi Təlimi, Yükqaldırma Əməliyyatlarının Təhlükəsizliyi və s.

Rauf Hüseynov

Təlimçi
TƏHSİL - AzTU (bakalavr)
İŞ TƏCRÜBƏSİ - 8 il

 • Qazma üzrə SƏTƏM Məsləhətçisi – Maersk Drilling
 • SƏTƏM Təlimatçısı və Daxili Keyfiyyətə nəzarət – TTE-Petrofac
 • KSƏTƏM Meneceri – Abşeron – Engineering LLC
 • KSƏTƏM Kordinatoru – AAS – EKOL LLC
 • SƏTƏM Məsləhətçisi və İşə İcazə – AAS – EKOL LLC

SERTİFİKAT VƏ İXTİSASLAŞMA
 • NEBOSH – (Peşə Təhlükəsizliyi və Sağlamlıq üzrə Milli İmtahan Şurası) beynəlxalq diplomu (6-cı dərəcə, bakalavr dərəcəsi)
 • NEBOSH beynəlxalq ümumi sertifikatı
 • OSHA – (Peşə Təhlükəsizliyi və Sağlamlıq İdarəsi) Təhlükəsizlik İdarəçiliyi sertifikatı
 • ISO 9001 Daxili Audit, ISO 14001 Daxili Audit, OHSAS 18001 Daxili Audit, Təhsil və Təlim üzrə 3-cü dərəcəli təltif – (Ömür boyu Öyrənmə Sektoru üzrə öyrətməyə hazırlamaq)
 • BOSIET – (Əsas Dəniz Təhlükəsizliyi İnduksiyası və Fövqəladə Təlim) HUET & EBS – (Fövqəladə Solunum Sistemi ilə Helikopter Sualtı Xilas Təlimi)
 • Avropa Fleming tərəfindən Təhlükəsizlik Liderliyi Sammiti, AGT – (1-ci dərəcə Səlahiyyətli Qaz Testi) və PTW – (İşə İcazə üzrə Kordinator)
 • ISSOW – ( 1 və 2-ci dərəcə inteqrasiya olunmuş Təhlükəsiz İş Sistemi), İşə Nəzarət və İş İcraçısı üzrə təlimçilərə məşq keçmək, OSHA – (Peşə Təhlükəsizliyi və Sağlamlıq İdarəsi),
 • HITRA – (Təhlükələrin Müəyyənləşdirilməsi və İşdə Risklərin Qiymətləndirilməsi)
 • COSHH – (Sağlamlıq üçün Təhlükəli olan Maddələrin İdarə Edilməsi), Prosesin Təhlükəsizliyi, Sahə Səlahiyyətlisi, Qapalı Sahəyə Giriş, Nəfəs alma Aparatı, Davranış Müşahidə Təhlükəsizlik Sistemi, Yağ Dağılmasına Cavabdeh, Köklü Yanğınla Mübarizə, İlk Tibbi Yardım, Yüksəklikdə İş, Təhlükəli Bölgələrin Məlumatlandırılması, Mərtəbə Nəzarətçisi, Yanğın Həyəcan Siqnalının idarə edilməsi sertifikatı

Elnur Xəkili

Təlimçi
TƏHSİL :

Azerbaijan State Economical University - Environmental Management and Effective Use of Natural Resource (2006-2010)

ATM Health and Safety (UK) - Senior Health and Safety Management (System Specialist) (2014-2016) - NEBOSH Diploma

ATM Health and Safety (UK) - Health and Safety Management System (Specialist) (2012-2013) - NEBOSH Certificate

İŞ TƏCRÜBƏSİ - 10 il
 • ACG (Access and Coating Company) – Group HSEQ Manager.
 • ACG (Access and Coating Company) – HSEQ Manager.
 • PDL (Providence Doytch Limited) – Regional QHSE Manager
 • GEOKINETICS – Offshore QHSE Advisor
 • AAS-EKOL – Greenfield QHSE Coordinator
 • AAS-EKOL –  QHSE Advisor and PTW Coordinator
 • North State Regional Electrical Station – Environmental Advisor
 • TWI Training Center (UK) – NEBOSH – IOSH Instructor/Assessor
 • BDS (Business Development Center) – HSE Consultant and
 • YTS (Young Trainers School) – HSE Consultant and Instructor
 • Future Growth Project(FGP) – Tengiz, Kazakhstan – 16 billion Project
 • Kashagan Oil Field – Kashagan, Kazakhstan – 8 billion Project
 • Bahrain Aluminum Plant – Manama, Bahrain – 4 Billion Project
 • Liquefied Gas Plant Upgrade – Sakhalin, Russian – 10 billion Project
 • TWI Training Center (UK) (Turkey, Kazakhstan, Azerbaijan, Russian and Belarus)
 • PDL VALVE-TECH – Al-Jubail, Saudi Arabia
 • Azerbaijan Methanol Company Major upgrade – Baku, Azerbaijan
 • BP SWAP 3D – Baku, Azerbaijan
 • Waste Treatment – Serenja HPMW
 • Chirag Oil Project (WC-PDQ) – Sangachal STP, SPS and ATA CWAA, Serenja HPMW
 • North State Regional Electrical Station (Baku Azerbaijan)
 • Lakeside Foods and Beverage Centre of USA (Mondovi, WI, USA)
SERTİFİKAT VƏ İXTİSASLAŞMA
 • Intertek Moody International: OHSAS 18001 Peşə Sağlamlığı və Təhlükəsizliyi üzrə İdaəetmə Sistemi – Daxili Auditor
 • Intertek Moody International: ISO 9001:2015 Keyfiyyət İdarəetmə Sistemi – Daxili Auditor
 • Intertek Moody International: ISO 14001 Ətraf Mühitin İdarəetmə Sistemi – Daxili Auditor
 • TÇMB (Türkiyə) Ekoloji Aspektlər və Təsirlər  (ISO 14001)
 • TÇMB (Türkiyə) Ekoloji Risk Qiymətləndirilməsi  (ISO 14001)
 • TÇMB (Türkiyə) Proses Təhlükəsizliyi və Təhlükəsiz Siklon Əməliyyatları
 • Peşə Sağlamlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutu (UK) – IOSH Təhlükəsiz İdarəetmə 5.0
 • IST Services – Hündürlükdə görülən işlərin təhlükəsizliyi və Xilasetmə / Səviyyə 2
 • Briggs Marine – Yanğın Təhlükəsizliyi və Yanğınla Mübarizə Təlimi
 • Doktor Həlimə Qəmərlinskaya – Effektiv Kommunikasiya və Prezentasiya Bacarıqları Təlimi
 • HED Akademiyası – Təhlükəsiz Sürücülük Bacarıqları
 • SOS International – İlk Yardım səviyyə 1/2 (AED və CPR)
 • AMOS – Forklift təhlükəsizliyi, İlk Yardım, Ofis Təhlükəsizliyi və Erqonomika, Əl ilə yük daşıma, Hündürlükdəki işlərin Təhlükəsizliyi və Xilasetmə, Qapalı Sahənin Təhlükəsizliyi və Xilasetmə, Skaffold Təhlükəsizliyi və İnspeksiya, Risk Qiymətləndirməsi, Siqnalçı və İlməkçi Təlimi, Yükqaldırma Əməliyyatlarının Təhlükəsizliyi və s.

FHN TƏSDİQLİDİR – Tədris metodikası Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsi və Dağ-Mədən Nəzarəti Dövlət Agentliyində razılaşdırılmışdır.

SERTİFİKAT:

Kursu müvəffəqiyyətlə bitirmiş iştirakçıya seçimindən asılı olaraq Yerli (TEC) və Beynəlxalq (TÜV Austria) sertifikat təqdim edilir.

MÜRACİƏT ET

  Return to top of page