Skip links

Sistem Analizi və Optimallaşdırılması
Kursun məqsədİ:
Kurs kİmlər üçün nəzərdə tutulub:
Kursun müddətİ:
Kursun tədrİs dİlİ:
Sertİfİkat:
MÜRACİƏT ET

___

Təlimçi


    Return to top of page