Skip links

Fərid Əliyev

TƏHSİL - ODTÜ

İŞ TƏCRÜBƏSİ - 5 il

  • BP AGT şirkətində Mexanika Mühəndisi
İŞLƏDİYİ LAYİHƏLƏR
  • Sangaçal Terminalı, AzExport, Gürcüstan və Türkiyədəki layihələrə mühəndislik dəstəyi, xüsusilə Şahdəniz layihəsi qaz ixracatının artırılması
SERTİFİKAT VƏ İXTİSASLAŞMA
  • BP – Pumps and Compressors overview
  • BP – Pressure vessel design course
  • BP – Project Management BP way
  • BP – Facilities engineering
  • BP – Piping vibration
  • BP – Communication and influence
  • International Institute of Plant Engineering and Design & University of San Jorge – Master Programme of Piping Engineering and Design
Return to top of page