Skip links

Nüsrət İmamverdiyev

TƏHSİL - ADNSU
İŞ TƏCRÜBƏSİ - 7 il
 • BP
 • Baker Hughes
İŞLƏDİYİ LAYİHƏLƏR
 • Neft və Qaz laylarının axtarışı üzrə mütəxəssis ekspert
 • Karotaj üzrə Baş Mühəndis – Baker Hughes
 • Sahə üzrə Baş Koordinator – Baker Hughes
SERTİFİKAT VƏ İXTİSASLAŞMA
 • BOSIET (Əsas Dəniz Təhlükəsizliyi İnduksiyası və Fövqəladə Təlim)
 • HUET & EBS (Fövqəladə Solunum Sistemi ilə Helikopter Sualtı Xilas Təlimi)
 • Cement Dump Bailer – Bakı, Azerbaijan
 • Exceptional Presentation – Moskva, Rusiya
 • Management Behavior – Moskva Rusiya
 • Yataqların axtarışı – Kuala Lumpur, Malasiya
 • Quyu borularının inspeksiyası – Dubay, BƏƏ
 • Reservoir performance monitor – Teksas, ABŞ
 • Mühəndis İnkişafı proqramı I – Dubay, BƏƏ
 • Mühəndis İnkişafı proqramı II – Dubay, BƏƏ
 • Mühəndis İnkişafı proqramı III – Dubay, BƏƏ
Return to top of page