Skip links

Emil Səlimov

TƏHSİL - Qafqaz Universiteti - Kimya mühəndisliyi (bakalavr və magistratura)
İŞ TƏCRÜBƏSİ
  • BP – Proses Mühəndisi
  • Bakı Mühəndislik Universiteti – Mühazirəçi
İŞLƏDİYİ LAYİHƏLƏR
  • Səngəçal terminalı Cat C tipli layihələrin əksəriyyəti
  • 2018-2019-cu illərdə WorleyParsons şirkətində Proses mühəndisi
  • Qarabag Greenfield proyekti – Socar/Statoil
  • Ümid-2 və Babək Greenfield proyektləri – Socar Ümid
Return to top of page