Skip links

Zaur Fətəliyev

TƏHSİL - Ali
İŞLƏDİYİ LAYİHƏLƏR
  • Tengiz Boru Xətti Sahə 51 layihəsi
  • Dənizdə və Quruda Quyuların Qazılması layihəsi
SERTİFİKAT VƏ İXTİSASLAŞMA
  • İRCA-nın Keyfiyyət İdarəetmə Sistemi, Ətraf Mühitin Qorunması Sistemi və Sağlamlıq və Texniki Təhlükəsizliyin Qorunması Sisteminin auditoru
  • İdarəetmə Sistemləri üzrə müstəqil Aparıcı auditor, Auditor, Təlimçi, Konsultant
  • ISO 9001:2015 Keyfiyyət İdarəetmə Sistemi üzrə Aparıcı auditor / Auditor
  • ISO 14001:2015 Ətraf Mühitin Qorunması Sistemi üzrə Aparıcı auditor / Auditor
  • ISO 45001:2018 Sağlamlıq və Texniki Təhlükəsizliyin Qorunması Sistemi üzrə Aparıcı auditor / Auditor
  • APİ Spec Q2 Keyfiyyət İdarəetmə Sistemi üzrə Aparıcı auditor / Auditor
Return to top of page