Skip links

Anti-Korrupsiya və Rüşvət Siyasəti
Müqəddimə

Rüşvət və korrupsiya əhatə edən, lakin bunlarla məhdudlaşmayan fəaliyyət və əməliyyat nümunələri :

  • TEC-in lehinə mükafat verilməsi üçün iş mükafatına səlahiyyət və ya təsir göstərən şəxslərə ödənişlər etmək
  • TEC-ə verilən biznes mükafatına təsir göstərmək niyyətilə şəxslərə qiymətli hədiyyələr almaq və dəbdəbəli əyləncələ ilə təmin etmək
  • TEC-ə verilən biznes mükafatına ədalətsizcəsinə təsir etmək məqsədilə siyasi və xeyirxah ianələr vermək
  • Təchizatçı və ya subporatçı kimi üçüncü bir tərəfə biznes mükafatı vermək üçün agent, satıcı və ya subpodratçılardan gələn ödəmələri və digər rüşvətləri qəbul etmək
  • Xüsusi bir subpodratçı və ya satıcıya müəyyən bir ödəmə forması və ya xeyir qarşılığında müqavilə imzalamaq üçün tender prosedurlarını manipulyasiya etmək
  • Yerli vergi və gömrük tələblərindən yayınmaq üçün vergi və ya gömrük rəsmisinə ödənişlər və ya digər mənfəət formaları təklif etmək
Nəzarət

Rüşvətxorluğun və korrupsiyanın qarşısının alınması üçün bu standart bütün işçilərin əməyinin təmin edilməsi qaydaları və prosedurlarını müəyyənləşdirir ki, biz rüşvət və ya korrupsiyada birbaşa və ya dolayı yola düşməyəcəyik və əməliyyatlar çərçivəsində rüşvətxorluq və korrupsiyanın qarşısını almaq üçün səylərimizdə səhlənkarlıq etməyəcəyik.

Şirkət öhdəsindən gələcək:

  • Rüşvətin qarşısını almaq üçün işin necə idarəedilməsi məsələsində rəhbərlik təmin etmək.
  • Şirkətin rüşvət üçün tolerant olmadığını vurğulamaq.
  • Maraqların toqquşması münaqişələrindən uzaq olmaq üçün doğru istiqaməti təyin etmək.
  • Siyasətin müşahidə edilməsi və rəy verilməsi haqıında informasiya daxil etmək.

Bu siyasət şirkətin rüşvət və korrupsiya fəaliyyətlərinin qarşısını almaq öhdəçiliyini nümayiş etdirir və bütün heyətə bu siyasətin ehtiva etdiyi informasiya ilə tanış olmaq üçün təlimat verilməlidir.

Return to top of page