Skip links

Keyfiyyət Siyasəti
 • Özümüzün və müştərilərimizin gözləntilərini qarşılayacaq bir mexanizm təmin etmək üçün BS EN ISO 9001: 2015 tələblərini tam olaraq yerinə yetirmək və işimizi davamlı şəkildə inkişaf etdirmək.
 • Müştərilərimizi, işçilərimizi və işimizə qanuni maraq göstərən hər hansı üçüncü tərəfləri, Keyfiyyətin İdarəolunması Sisteminə cəlb etmək.
 • Keyfiyyət hədəflərinin təşkilat daxilində müvafiq səviyyədə müəyyən olunduğunu, nəzərdən keçirildiyini və başa düşülməsini təmin etmək. Bu keyfiyyət hədəfləri ölçülməli və keyfiyyət siyasətinə uyğun olmalıdır.
 • Keyfiyyətin İdarəolunması Sisteminin qorunmasını və inkişaf etdirilməsini təmin etmək üçün tam öhdəlik vermək və lazımi resursları təmin etmək.
 • Həm bu siyasətin, həm də Keyfiyyətin İdarəolunma Sisteminin effektivliyini daim nəzərdən keçirmək.
 • Qarşılıqlı faydalı əlaqələr qurmaq üçün kritik təchizatçılarımızla əlaqələr qurmaq.
 • Bu siyasəti təşkilatın bütün işçilərinə çatdırmaq.
Keyfiyyət Hədəfləri

Müştərilərimizin gözləntilərini tam olaraq qarşılamaq üçün onlara ən yaxşı xidmət və öhdəlik təqdim olunması.

Buna nail olmaq üçün biz etməliyik:

 • Müntəzəm olaraq müştərilərimizlə görüşərək və onların rəylərinə əsasən hərəkət edərək müştərilərimizin keyfiyyətli məhsul və xidmət ehtiyaclarını anlamaq və cavab vermək.
 • Qlobal tədris və təlim forumlarını tədqiq edərək və fəaliyyətimizi müntəzəm olaraq nəzərdən keçirərək innovativ və unikal təlim metodikalarımızı inkişaf etdirmək.
 • Sağlam işə qəbuletmə sistemlərimizi tətbiq edərək texniki peşəkarlığımızın ən yüksək standartlara cavab verməsini təmin etmək.
 • Müntəzəm olaraq audit və fəaliyyətimizi nəzərdən keçirərək işimizin bütün sahələrində performans, davamlılıq və etibarlıqda davamlı inkişaf üçün imkanların fəal araşdırılması.
 • Bu keyfiyyət hədəflərinin bütün şirkət boyunca yayıldığından əmin olmaq.
 • Strateji tərəfdaşlarımızı işə dəyər qata biləcəklərinə inandığımız təchizatçılarımızla təşviq etmək.
 • Müştərilərimizlə mükəmməl əlaqələr qurmağımızı təmin edərək rəqabət gücümüzü artırmağı hədəfləmək.
Return to top of page