Skip links

Cavid İbrahimli

TƏHSİL - ADNSU
İŞ TƏCRÜBƏSİ - 9 il
  • BP – Drilling Engineer
İŞLƏDİYİ LAYİHƏLƏR
  • Şahdəniz Faza-2 Qazma Mühəndisi (2010-2016)
  • Qərbi-Çıraq Platforması Quyular Sahəsi Rəhbəri (2016-2019)
  • Şəfəq-Asiman Qazma Mühəndisi (2019)
Return to top of page