Skip links

Rauf Hüseynov

TƏHSİL - AzTU (bakalavr)
İŞ TƏCRÜBƏSİ - 8 il

 • Qazma üzrə SƏTƏM Məsləhətçisi – Maersk Drilling
 • SƏTƏM Təlimatçısı və Daxili Keyfiyyətə nəzarət – TTE-Petrofac
 • KSƏTƏM Meneceri – Abşeron – Engineering LLC
 • KSƏTƏM Kordinatoru – AAS – EKOL LLC
 • SƏTƏM Məsləhətçisi və İşə İcazə – AAS – EKOL LLC

SERTİFİKAT VƏ İXTİSASLAŞMA
 • NEBOSH – (Peşə Təhlükəsizliyi və Sağlamlıq üzrə Milli İmtahan Şurası) beynəlxalq diplomu (6-cı dərəcə, bakalavr dərəcəsi)
 • NEBOSH beynəlxalq ümumi sertifikatı
 • OSHA – (Peşə Təhlükəsizliyi və Sağlamlıq İdarəsi) Təhlükəsizlik İdarəçiliyi sertifikatı
 • ISO 9001 Daxili Audit, ISO 14001 Daxili Audit, OHSAS 18001 Daxili Audit, Təhsil və Təlim üzrə 3-cü dərəcəli təltif – (Ömür boyu Öyrənmə Sektoru üzrə öyrətməyə hazırlamaq)
 • BOSIET – (Əsas Dəniz Təhlükəsizliyi İnduksiyası və Fövqəladə Təlim) HUET & EBS – (Fövqəladə Solunum Sistemi ilə Helikopter Sualtı Xilas Təlimi)
 • Avropa Fleming tərəfindən Təhlükəsizlik Liderliyi Sammiti, AGT – (1-ci dərəcə Səlahiyyətli Qaz Testi) və PTW – (İşə İcazə üzrə Kordinator)
 • ISSOW – ( 1 və 2-ci dərəcə inteqrasiya olunmuş Təhlükəsiz İş Sistemi), İşə Nəzarət və İş İcraçısı üzrə təlimçilərə məşq keçmək, OSHA – (Peşə Təhlükəsizliyi və Sağlamlıq İdarəsi),
 • HITRA – (Təhlükələrin Müəyyənləşdirilməsi və İşdə Risklərin Qiymətləndirilməsi)
 • COSHH – (Sağlamlıq üçün Təhlükəli olan Maddələrin İdarə Edilməsi), Prosesin Təhlükəsizliyi, Sahə Səlahiyyətlisi, Qapalı Sahəyə Giriş, Nəfəs alma Aparatı, Davranış Müşahidə Təhlükəsizlik Sistemi, Yağ Dağılmasına Cavabdeh, Köklü Yanğınla Mübarizə, İlk Tibbi Yardım, Yüksəklikdə İş, Təhlükəli Bölgələrin Məlumatlandırılması, Mərtəbə Nəzarətçisi, Yanğın Həyəcan Siqnalının idarə edilməsi sertifikatı
Return to top of page