Skip links

AVEVA Everything 3D
0

AVEVA Everything 3D Kursun məqsədİ: Aveva Pdms (Plant Design Management System) sənaye zavodlarında boru kəməri, gəmiçilik sənayesində, mühəndislik, dizayn və tikinti layihələri üçün çox rahat istfadə edilən, çox funksionallı, mühəndis nəzarətli dizayn proqramıdır. 3D modelləmə və 3B proses təsisi dizaynı edən əməkdaşlar üçün çox üst

Tekla Structures
0

Tekla Structures Kursun məqsədİ: Tekla Structures inşaat mühəndisləri, dizaynerlər, çizgiçilər üçün çeşidli materialları (polad, beton, taxta və s.) özündə birləşdirərək 3D model hazırlanması, hazırlanmış modeldən çizgilərin, raportların avtomatik alınması üçün vasitəçi proqramdır. Kursun əhəmiyyəti (nələr əldə edəcəksiniz): Tekla Structures proqramında sərbəst işləmə bacarığı Konstruksiyanın standartlara

Solidworks
0

Solidworks Kursun məqsədİ: Kurs zamanı əməkdaşlar Solidworks proqramında sərbəst işləmə bacarıqlarından əlavə real layihələr üzərində cihaz, maşınqayırma, qəlib dizaynı (mold design), metal lövhələrin modellənməsi (Sheet metal design), boru xəttinin dizaynı mexanizmlərinin yığılması, sənaye yönümlü model və ya məhsulların dizayn edilməsi, modellənməsi və eləcə də analiz

SAP2000
0

SAP2000 Kursun məqsədİ: Proqram inşaat mühəndisləri və texniklərə aid olub hər cür struktur elementini dizayn edən və hazırlanan üç ölçülü dizayna görə statik-dinamik analiz edə bilən beynəlxalq bir proqramdır. Proqram ilə hər növ quruluşu hazırlayıb, bütün yükləmələrə girib (hərəkətli, qar, külək, zəlzələ) istifadə ediləcək vəsaiti

SAP General MM/SD
0

SAP General MM/SD Kursun məqsədİ: Kurs 1 - Modul: SAP - GENERAL (SAP ERP sisteminə ümumi baxış) SAP ERP (Biznes Resurslarının Planlaşdırılması), müəssisənin vaxt, xərc və resurs kimi müxtəlif amillər nəzərə alınmaqla, bütün məlumatları bütöv bir sistemdə birləşdirəcək proqramdır. Təşkilatlar SAP-nin köməyi ilə biznes tələblərinə

Revit MEP
0

Revit MEP Kursun məqsədİ: Revit MEP Autodesk-in Bina İnformasiya Modellənməsi (BIM) texnologiyasını dəstəkləyən memarlıq proqramdır. Kütləvi dizayn, ölçmə, ətraflı təsvirləndirmə (detaylandırma) və vizuallaşdırma üçün güclü alətlər təklif edir. Tikinti sahəsinin ən vacib memarlıq modelləşdirmə elementləri ilə işləyir. Parametrik proqram sisteminə əsaslanır. Demək olar ki, daxil

Revit Memarlıq
0

Revit Memarlıq Kursun məqsədİ: Memarlıq layihələrinin modellənməsində, planların və görünüşlərin çizilməsində olduqca sürətli və dəqiq nəticələr verən proqramdır. Mərtəbələrin 2D planını hazırlayarkən eyni zamanda yan görünüşlərinin və 3D modelinin də hazırlanması, bina kəsiklərinin rahatlıqla əldə edilməsi xüsusi ilə bu sahədə işləyənlərə daha çox vaxt qazandırır.

Primavera
0

Primavera Kursun məqsədİ: Kursda əməkdaşlara əsas olaraq layihənin planlanması, büdcənin çıxarılması, işlərin ardıcıllığı, resursların idarə olunması, layihənin müddətini hesablamaq, layihənin planı ilə faktiki işlər arasındakı fərqləri çıxarmaq, xərclərə nəzarət, risklərin azaldılması, büdcənin və resursların istifadəsini optimallaşdırmaq, düzgün proqnozlaşdırması digər funksional elementləri praktiki layihələrlə öyrədiləcək. Kurs

PMP
0

PMP Kursun məqsədİ: Layihələrin idarəedilməsi - idarəetmənin (menecmentin) praktik sahəsidir. Layihə idarəetməsi istənilən məsələnin həllində, biznesin istənilən sahəsində tətbiq oluna bilər. Çünki yeni məhsulun istehsalından yeni neft yataqlarının işlənməsinə, kommersiya işindən elmi-tədqiqat işinə qədər bütün fəaliyyət növlərinə layihə kimi baxmaq olar. Menecerlər layihələrin idarə edilməsi

PDMS
0

PDMS Kurs kİmlər üçün nəzərdə tutulub: Boru, Elektrik, HVAC Mühəndisliyi və İnşaat sahəsi ilə əlaqəli işlərdə dərəcə artırmaq, ixtisaslaşmaq və yaxud bu sahə üzrə fəaliyyət göstərən yerli və xarici şirkətlərdə karyera qurmaq istəyən şəxslər, konstruktorlar və mühəndislik sahəsi üzrə təhsil alan tələbələr kursda iştirak edə

Return to top of page