Skip links

Karotaj Mühəndisliyi
2

Karotaj Mühəndisliyi Kursun məqsədİ: Geofizika (Karotaj) mühəndisliyi kursu əməkdaşlara boru kəmərinin bərpası, rezervuarın qiymətləndirilməsi, quyuya müdaxilə işlərinin karotaj avadanlığı və ölçü cihazları ilə işləmək üçün tələb olunan biliklərə və təcrübəyə 3 effektiv kurs modeli ilə (nəzəri, simulyasiya proqramları, iş başında praktiki) yiyələnmək imkanı yaradır. Kurs

Boru Mühəndisliyi
4

Boru Mühəndisliyi KURSUN MƏQSƏDİ: Boru Mühəndisliyi birgə kurs modeli müxtəlif təyinatlı boru xətlərinin layihələşdirilməsi, konstruksiyası, maye və qazların boru xətləri ilə nəqli və ibarət olduğu komponentlər, onların funksiyası, boru sənədləşmələrini oxuyub başa düşmək, boru izometriyalarını 3 ölçülü fəzada canlandırmaq və boru xətlərinə dair hesablamaları aparmaq

Qazma Mühəndisliyi
0

Qazma Mühəndisliyi Kursun məqsədİ: Qazma Mühəndisliyi kursu zamanı əməkdaşlar neft-qaz quyularının qazılmasının əsas konsepsiyaları (quyunun konstruksiyası, qazma kəməri, qoruyucu kəmər, sementləmə, istiqamətləndirilmiş qazma, dövr sistemi, qazma məhlulu, qazma zamanı problemlər, quyuya nəzarət sahələr) haqqında nəzəri və təcrübi biliklər mənimsəmək imkanı əldə edəcəklər. Mərkəzimizdə tədris olunan

Proses Mühəndisliyi
0

Proses Mühəndisliyi Kursun məqsədİ: Proses (Kimya) Mühəndisliyi kursu zamanı əməkdaşlar kimyanın əsas konspektləri nəql prosesləri və separasiya, nasos və kompressorlar, istilik nəqli, maye və qaz axını, proses kontrolu və təhlükəsizliyi, proses mühəndisliyi iqtisadiyyatı və Proses (Kimya) sənayesinin əsas prinsipləri (proseslərin və texnoloji resursların iş prinsipinə

Nəzarət Ölçü Cihazları Mühəndisliyi
0

Nəzarət Ölçü Cihazları Mühəndisliyi Kursun məqsədİ: Nəzarət Ölçü Cihazları Mühəndisliyi təlimi sənayedə proseslərin idarə olunmasının komponentləri olan NÖC (Temperatur, Səviyyə, Təzyiq, Sərf), İdarəetmə Sistemləri (PLCS, DCS, ICSS, SCADA), Klapanlar (Final Elements - Control Valves, Actuators, Positioners, Dampers), Beynəlxalq NÖC Standartları (IEC, ISA), Standartlara uyğun sənədlər

Mexanika Mühəndisliyi
0

Mexanika Mühəndisliyi Kursun məqsədİ: Mexanika Mühəndisliyi kursuna qatılmaqla siz neft-qaz sənayesində istifadə olunan mexanika avadanlıqları haqqında da həm teorik həm də praktik bilgilərinizi artıracaqsınız və layihə zamanı avadanlıqların beynəlxalq standartın (API) tələblərinə görə düzgün seçilməsi ücün lazım olan bilikləri əldə edəcəksiniz. Kurs boyunca tədris olunan

Geologiya Mühəndisliyi
0

Geologiya Mühəndisliyi Kursun məqsədİ: Geologiya Mühəndisliyi kursu zamanı əməkdaşlar neft-qaz yataqlarının geologiyasının əsas konsepsiyaları, axtarış kəşfiyyat işlərinin və quyularda aparılan kompleks geoloji geofiziki tədqiqatlar və neft-qaz yataqlarının geoloji modelləşdirilməsi və karbohidrogen ehtiyatları əsasında işlərin aparılması ardıcıllığı haqqında nəzəri və təcrübi biliklər mənimsəmək imkanı əldə edəcəklər.

Korroziya Mühəndisliyi
0

Korroziya Mühəndisliyi Kursun məqsədİ: Korroziya kursu zamanı əməkdaşlar daxili və xarici korroziya növləri, onlara nəzarət və mühafizəsinin əsas konsepsiyaları haqqında nəzəri və təcrübi biliklər mənimsəmək imkanı əldə edəcəklər. Korroziya kursunun əsas əhatəsi daxili və xarici korroziyanın müşahidə yolları və təcrid etmə strategiyası olub, bu proqramların

İnşaat Mühəndisliyi
0

İnşaat Mühəndisliyi Kursun məqsədİ: İnşaat Mühəndisliyi təlimi zamanı əməkdaşlar inşaat sahəsinin əsas konsepsiyaları (bina və qurğuların layihələndirilməsi, layihə idarəetmə standart və tələbləri, risk və risklərin dəyərləndirilməsi, keyfiyyət və təhlükəsizlik qaydalarının əsasları) haqqında nəzəri və təcrübi biliklər mənimsəmək imkanı əldə edəcəklər. Kurs kİmlər üçün nəzərdə tutulub:

Qaynaq Mühəndisliyi
0

Qaynaq Mühəndisliyi Kursun məqsədİ: Kurs kİmlər üçün nəzərdə tutulub: Kursun müddətİ: Kursun tədrİs dİlİ: Sertİfİkat: MÜRACİƏT ET ___ Təlimçi amoTeamVars.memberSC.push({"type":"member","scID":"#amoteam-sc-member-2045086447","itemWidth":210,"itemMargin":20,"align":"left","fullWidth":"no","panel":"right"}) ___ Təlimçi Please leave this field empty. Göndər Bağla

Return to top of page