Skip links

Neft-Qaz Yataqlarının İşlənməsi və Hasilat Texnologiyası
0

Neft-Qaz Yataqlarının İşlənməsi və Hasilat Texnologiyası Kursun məqsədİ: Neft-Qaz Yataqlarının İşlənməsi və Hasilat Texnologiyası təlimi zamanı əməkdaşlar təlim müddətində neft-qaz yataqlarının işlənməsinin əsas konsepsiyaları (süxur və flüid parametrlərini, faza diaqramları vasitəsilə karbohidrogen sistemləri, flüidlərin tipləri və onların sistemdə axın rejimləri) haqqında nəzəri və təcrübi biliklər

Səthin Təmizlənməsi və Örtüklənməsi Müfəttişi
0

Səthin Təmizlənməsi və Örtüklənməsi Müfəttişi Kursun məqsədİ: Boya vasitəsilə korroziyadan müdafiə kursunun əsas məqsədi il ərzində əhəmiyyətli dəyişikliklərə məruz qalan səth hazırlığı və örtük tətbiq sənayesinin tələblərinə cavab vermək üçün hazırlanmışdır. Sağlamlıq və Təhlükəsizlik, Ətraf Mühitin Qanunvericiliyi və Keyfiyyətə nəzarət üzrə minimum tələblər səviyyəsinə cavab

İnşaatda Keyfiyyətin İdarə Olunması Sistemi (QA/QC)
0

İnşaatda Keyfiyyətin İdarə Olunması Sistemi (QA/QC) Kursun məqsədİ: ISO standartlarına uyğun olaraq inşaat sektorunda keyfiyyət idarə etmək sistemlərinin proqramı keyfiyyət əl kitabının tələblərinə əsasən hazırlanır. Bu kurs proqramı iştirakçılara keyfiyyət əl kitabının tələblərini anlayaraq keyfiyyət idarə etmə sistemini qurmaq və bütün sənədləşmə prossesinə nəzarət etmək

Yüksək Təzyiqdən Qorunma Sistemləri
0

Yüksək Təzyiqdən Qorunma Sistemləri Kursun məqsədİ: Kurs kİmlər üçün nəzərdə tutulub: Kursun müddətİ: Kursun tədrİs dİlİ: Sertİfİkat: MÜRACİƏT ET ___ Təlimçi amoTeamVars.memberSC.push({"type":"member","scID":"#amoteam-sc-member-1815900915","itemWidth":210,"itemMargin":20,"align":"left","fullWidth":"no","panel":"right"}) ___ Təlimçi Please leave this field empty. Göndər Bağla

Taxtabəndin İnstruksiyası
0

Taxtabəndin İnstruksiyası Kursun məqsədİ: Kurs kİmlər üçün nəzərdə tutulub: Kursun müddətİ: Kursun tədrİs dİlİ: Sertİfİkat: MÜRACİƏT ET ___ Təlimçi amoTeamVars.memberSC.push({"type":"member","scID":"#amoteam-sc-member-918986835","itemWidth":210,"itemMargin":20,"align":"left","fullWidth":"no","panel":"right"}) ___ Təlimçi Please leave this field empty. Göndər Bağla

Sistem Analizi və Optimallaşdırılması
0

Sistem Analizi və Optimallaşdırılması Kursun məqsədİ: Kurs kİmlər üçün nəzərdə tutulub: Kursun müddətİ: Kursun tədrİs dİlİ: Sertİfİkat: MÜRACİƏT ET ___ Təlimçi amoTeamVars.memberSC.push({"type":"member","scID":"#amoteam-sc-member-1608094326","itemWidth":210,"itemMargin":20,"align":"left","fullWidth":"no","panel":"right"}) ___ Təlimçi Please leave this field empty. Göndər Bağla

Layihələrin İdarəedilməsi
0

Layihələrin İdarəedilməsi Kursun məqsədİ: Kurs kİmlər üçün nəzərdə tutulub: Kursun müddətİ: Kursun tədrİs dİlİ: Sertİfİkat: MÜRACİƏT ET ___ Təlimçi amoTeamVars.memberSC.push({"type":"member","scID":"#amoteam-sc-member-1778477039","itemWidth":210,"itemMargin":20,"align":"left","fullWidth":"no","panel":"right"}) ___ Təlimçi Please leave this field empty. Göndər Bağla

Sənaye Dizel Mühərrikləri
0

Sənaye Dizel Mühərrikləri Kursun məqsədİ: Mərkəzimizdə tədris olunan Sənaye Dizel Mühərrikləri təlimində əməkdaşlar sənaye dizel mühərriklərin tətbiqi, əsas komponentlərin vizual illustrasiyası, köməkçi sistemlər, teoretik proseslər, texniki xidmət haqqında nəzəri və təcrübi biliklər mənimsəmək imkanı əldə edəcəklər. Kurs kİmlər üçün nəzərdə tutulub: Neft-qaz və qeyri-neft sektorunda

Qazanxana və Nasosxana
0

Qazanxana və Nasosxana Kursun məqsədİ: Qazanxana və Nasosxana kursunda daxili avadanlıqları və onların hesabatı kursun əsası olmaqla yanaşı, qazanxana və nasosxanalarda istifadə olunan avadanlıqların və digər komplektləşdirici hissələrin anlayışı, təsviri, düzgün hesabatı və tez-tez rast gəlinən problemlərin həlli haqqında nəzəri biliklər mənimsəmək imkanı əldə edəcəklər.

Büdcənin İdarəedilməsi
0

Büdcənin İdarəedilməsi Kursun məqsədİ: Layihələrin əsas məqsədi onların vaxtında və büdcə çərçivəsində tamamlanmasıdır. Layihənin dəyərinin idarə edilməsinin məqsədi layihə xərclərini daha yaxşı qiymətləndirmək və nəzarət etməkdir. Kurs sizə təqdimat işləri, nümunələr və modullar ilə layihə dəyərinin idarəolunma vasitələrindən istifadə imkanlarını yaradacaq. Kursda iştirak edən hər

Return to top of page